Aquaculture Stewardship Council (ASC)

Ver detalles en www.asc-aqua.org

Tilapia, una granja, cultivada en jaulas flotantes, Chiapas

Tilapia, una granja, cultivada en estanques, Sonora